STT Time Người Nhập Thương Hiệu Chủng Loại Mã Sản Phẩm Số Lượng
Mỗ Lao A18