STT Time Thương Hiệu Chủng Loại Mã Sản Phẩm Số Lượng Tình Trạng Tồn Kho
Mỗ Lao A18 SL Xuất Trạng Thái
1 Bosch ND Bếp Từ PID675DC1E 0 1 1
2 Bosch ND Bếp từu đôi PPI82560MS 0 0 0
3 Bosch ND Lò nướng HBA5370S0 0 0 0
4 Bosch HMH Lò nướng HBN331E1K 0 1 1
5 Bosch ND Lò vi sóng BFL523MS0 0 1 1
6 Bosch ND Lò vi sóng BFL523MS0 0 1 1
7 Bosch ND Lò vi sóng BFL520MS0 0 0 0
8 Bosch ND Lò vi sóng BFL634GB1 0 1 1
9 Bosch ND Hút mùi DWB 77IM50 0 1 1
10 Bosch ND Hút mùi DWB 77IM50 0 1 1
11 Bosch ND Hút mùi DWB77IM50 0 1 1
12 Bosch HMH Hút mùi DIH623GSG 0 0 0
13 Bosch HMH Hút mùi DIH623GSG 0 5 5
14 Bosch ND Máy rửa bát SMS25KI00E 0 0 0
15 Bosch ND Máy rửa bát SPV44CX00E 0 2 2
16 Ariston Bình nóng lạnh SM45PE 0 1 1
17 Ariston Bình nóng lạnh SMC45PE 0 1 1
18 Ariston Bình nóng lạnh AN 15 LUX 0 1 1
19 Ariston Bình nóng lạnh AN 30R 0 1 1
20 Ariston Bình nóng lạnh AN2 30R 0 1 1
21 Ariston Bình nóng lạnh RT 45 PE 0 2 2
22 Ariston Bình nóng lạnh SL 30ST 0 0 0
23 Aosmith Máy lọc nước Aosmith AR75 AS2 0 3 3
24 Lorca Bếp Từ TA 1007C 0 1 1
25 Lorca Hút mùi TA2001A.70 0 1 1
26 Lorca Hút mùi TA2006.70 0 1 1
27 electrolux Hút mùi 9520X 0 1 1
28 Eurosun Bếp từ T 889G 0 1 1
29 Eurosun Bếp từ T 889G 0 2 2
30 Eurosun Bếp gas GN 08 0 1 1
31 Eurosun Hút Mùi EH 70K10S 0 2 2
32 Eurosun Hút Mùi EH 70K10S 0 0 0
33 Eurosun Vòi SKL 038 0 1 1
34 Eurosun Vòi SK 025S 0 0 0
35 Fagor Hút Mùi 9CFV 92XA 0 1 1
36 Arber Ấm Arber 2.5L 0 10 10
37 Elo Ấm Elo 3L 0 31 31
38 Elo Ấm Elo 3L 0 3 3
39 Panasonic Bộ nồi Panasonic 0 1 1
40 Munchen Bộ nồi Schuller 0 0 0
41 Faster Hút Mùi FS 3388CH1.70 0 1 1
42 Faster Thùng Gạo Thông Minh RC15B 0 1 1
43 Faster Bộ nồi Faster 5 món 0 0 0
44 Faster Bộ nồi Faster 5 món 0 0 0
45 Faster Bộ nồi Faster 5 món 0 19 19
46 Faster Nồi Nồi luộc gà 0 1 1
47 Faster Chảo Chảo Faster sz26 0 4 4
48 Fivestar Bộ nồi Fivestar 0 0 0
49 Fivestar Bộ nồi Fivestar 0 18 18
50 GMI Kéo Kéo cắt gà 0 5 5
51 GMI Dao Dao chặt gà 0 10 10
52 Dao Dao vệ sinh 0 0 0
53 Dao Dao vệ sinh 0 19 19
54 Dao Dao vệ sinh 0 0 0
55 Dây Dây gas 0 35 35
56 Van Van gas 0 43 43
57 Phụ Kiện Silicol 0 8 8
58 Phụ Kiện Ống bạc 0 8 8
59 Dung Dịch Dung dịch Ocpro 0 0 0
60 Dung Dịch Dung dịch Ocpro 0 29 29
61 somat Phụ Kiện viên rửa somat 0 0 0
62 somat Phụ Kiện viên rửa somat 0 0 0
63 somat Phụ Kiện viên rửa somat 0 19 19
64 teka VN Dung Dịch Dung dịch vệ sinh lưới lọc Smat glin 0 0 0
65 teka VN Dung Dịch Dung dịch vệ sinh lưới lọc Smat glin 0 21 21
66 Finish Phụ Kiện viên rửa Finish 100V 0 0 0
67 Finish Phụ Kiện viên rửa Finish 100V 0 20 20
68 Phụ Kiện Muối Alio 1.8kg 0 0 0
69 Phụ Kiện muối salt 1.5kg 0 1 1
70 Finish Phụ Kiện Nước làm bóng Finish 0 5 5
71 Phụ Kiện Dây cấp 0 48 48
72 Phụ Kiện Dây cấp 0 130 130
73 Bồn cầu Gonven 2320 ( trả thưởng) 0 1 1
74 Geyser Ecotar 3 0 1 1
75 HC Phiếu thu HC 0 20 20
76 HC Phiếu Chi HC 0 15 15
77 TGB Phiếu thu TGB 0 10 10
78 TGB Phiếu Chi TGB 0 15 15
79 Elo Chảo Chảo Elo SZ 28 0 1 1
80 Elo Chảo Chảo Elo SZ30 0 1 1
81 Carysil Chậu Chậu Carysil LMC5 màu 03 0 1 1
82 Carysil Vòi Vòi carysil 2780 màu 03 0 1 1
83 Carysil Chậu Chậu Carysil ID-1150 0 1 1
84 Tủ Rượu Tủ rượu MWC22S 0 1 1
85 Giovani Hút Mùi Giovani G168BTC 0 1 1
86 Malloca Chậu Chậu 7818 0 1 1
87 Malloca Vòi Vòi K121N 0 1 1
88 Bosch Hút Mùi DWB097A50 0 1 1
89 Carysil Chậu WAL1 màu 10 0 1 1
90 Chậu MS8817 0 1 1
91 Vòi K120N 0 1 1
92 Lò Vi Sóng HMT84G654 0 1 1
93 Máy Lọc Nước WPK813 0 1 1
94 Chậu Stage 2B 0 1 1
95 Bình nóng Lạnh SLE 30QH 0 1 1
96 Chefs Bếp Điện Từ MIX321 0 0 0
97 Chefs Bếp Điện Từ DIH 321 0 0 0
98 Chefs Bếp Điện Từ DIH888 0 1 1
99 Chefs Hút Mùi EH- R905E7 0 4 4
100 Chefs Hút Mùi EH- R506E7 0 2 2
101 Chefs Hút Mùi EH- R906E7 0 0 0
102 Chefs Hút Mùi EH- R822E3 0 1 1
103 Chefs Chõ Xôi (Quà tặng bếp IH 22A) 0 5 5
104 Chefs Bếp từ đơn IH 22A 0 0 0
105 Chefs Bếp từ đơn IH 2000A 0 0 0
106 Chefs Bếp từ đơn IH 2000A 0 7 7
107 Chefs Bếp điện đơn HL 2000A 0 4 4
108 Chefs Nồi Bộ nồi Chefs 4 0 0 0
109 Chefs Nồi Bộ nồi Cheefs 5 0 2 2
110 Chefs Nồi Bộ nồi Cheefs 5 0 0 0
111 Chefs Nồi Bộ nồi Cheefs 5 0 1 1
112 Teka VN Bếp từ Teka IZ 7200 HL 0 1 1
113 Teka VN Bếp từ Teka IZ 7200 HL 0 1 1
114 Teka VN Bếp từ teka IR 8300 HZ 0 1 1
115 Teka VN Bếp Gas IG 620 1G AI AL DR CI BUT (E1) 0 1 1
116 Teka Việt Chậu Chậu Premium 2B 0 1 1
117 Teka VN Chậu Chậu Premium 2B 0 1 1
118 Teka Việt Hút mùi TL6420 0 0 0
119 Teka VN Chậu Stylo 2B 0 0 0
120 Teka VN Chậu 2 châu BE 39 x 40 (39 x 18) 0 2 2
121 Teka VN Hút Mùi CNL 6400 BK BLACK 0 1 1
122 Teka VN Hút mùi CNL 6400 0 1 1
123 Teka VN Vòi Vòi Frame 0 1 1
124 Teka VN MC 10 plus pull out (high) 0 2 2
125 Teka VN Máy rửa bát teka DW955S 0 1 1
126 Teka VN Lò nướng điện TEKA HLB 860 0 0 0
127 Teka VN Lò vi sóng TEKA MS 622 BI 0 1 1
128 Teka VN Máy đánh trứng Philip 0 1 1
129 Teka VN PK bếp gas - Bộ dò ga dân dụng Shinwoo 0 9 9
130 Malloca Vòi Malloca K151T 0 1 1
131 Malloca Vòi Malloca K119T1 0 2 2
132 Malloca Van vòi bằng đồng hiệu Malloca K94C 0 1 1
133 Malloca Chậu Malloca MS 1022D 0 1 1
134 Malloca Chậu Malloca MS 1003New 0 1 1
135 Malloca Chậu Malloca MS 1024 0 1 1
136 Malloca Hút mùi Malloca H204.6 0 1 1
137 Malloca Hút mùi Malloca H204.9 0 1 1
138 Malloca Hút mùi Malloca K1506 0 1 1
139 Malloca Hút mùi Malloca H205.7G 0 2 2
140 Malloca Hút mùi Malloca H205.7WG 0 1 1
141 Malloca Hút mùi Malloca H107 0 2 2
142 Malloca Hút mùi Malloca H107 0 1 1
143 Malloca Lò vi sóng Malloca MW927BG 0 1 1
144 Malloca Chảo Chảo Malloca FY 146 0 1 1
145 Malloca Chảo Chảo Malloca FY 146 0 2 2
146 Malloca Bộ Nồi Bộ nồi Malloca TE025 0 2 2
147 Malloca Chảo Chảo Malloca SA02 0 1 1
148 Malloca Chảo Chảo Malloca SA02 0 1 1
149 Malloca Khay úp chén đĩa 0 2 2
150 Malloca Rổ đựng chén CS05 0 3 3
151 Malloca Nồi chiên không dầu màu trắng 0 1 1
152 Malloca Nồi chiên không dầu màu đen 0 1 1
153 Malloca Băm hành tỏi 0 12 12
154 Malloca Máy xay tiêu 0 6 6
155 Malloca Dung dịch GC775 0 3 3
156 Malloca Bộ lót nồi 0 10 10
157 Malloca Cân điện tử 0 1 1
158 Malmo Bếp Malmo MC-02EIplus 0 3 3
159 Malmo Bếp Malmo MC-350EIplus 0 3 3
160 Bonucci Bếp Bonucci BNC 73171S 0 1 1
161 Bonucci Bếp Bonucci BNC 72168LS 0 2 2
162 Bosch ND Bếp Từ PIJ651FC1E 0 2 2
163 Bosch ND Bếp Từ PIJ651FC1E 0 2 2
164 Bosch ND Bếp Từ PIJ675FC1E 0 1 1
165 Bosch ND Bếp Từ PUC631BB2E 0 0 0
166 Bosch ND Bếp Từ PUC631BB2E 0 1 1
167 Bosch ND Bếp Từ PUJ631BB2E 0 0 0
168 Bosch ND Bếp Từ PUJ631BB2E 0 0 0
169 Bosch ND Bếp Từ PIE875DC1E 0 0 0
170 Bosch ND Bếp Từ PID775DC1E 0 1 1